วิธีลงทะเบียน กยศ เช็คยอด กยศ ด้วยบัตรประชาชน การชําระหนี้ กยศ แบบรายเดือนดูวิธีหาทางออกหนี้ กยศ 2564

อัพเดตข่าวการลงทะเบียน กยศ 2564 ล่าสุด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นกองทุนเงินกู้ที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยล่าสุดในการลงทะเบียน กยศ มีการปล่อยร่างประกาศคุณสมบัติเฉพาะมาเป็นที่เรียบร้อย แต่ประกาศฉบับทางการต้องรอการอัพเดตที่เว็บไซต์หลักอีกครั้ง 

นอกจากนี้ ทางกยศ. ยังได้ออกมาตรการพักชําระหนี้กยศ 2564 ช่วยเหลือผู้กู้ยืมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการลดจำนวนการหักเงินเดือนเหลือรายละ 10 บาท และมีการลดเบี้ยปรับเหลือ 0.5 เปอร์เซ็นต์ แต่สำหรับรายละเอียดในเรื่อง กยศ หักเงินเดือน และ กยศ หักเงินเดือนกี่เปอร์เซ็น ให้ติดต่อ กยศ Call Center เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์ 02-0164888

อย่างไรก็ตาม สำหรับร่างการกู้ยืม 4 ลักษณะที่ปล่อยออกมาเพื่อการเตรียมพร้อมในการลงทะเบียน กยศ ในปีหน้า มีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของนักเรียน นักศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้

  1. ลงทะเบียน กยศ ลักษณะที่ 1 – เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยผู้กู้จะต้องมีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี มีกำหนดชำระเงินคืนภายใน 15 ปี
  2. ลงทะเบียน กยศ ลักษณะที่ 2 – เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ มีกำหนดชำระเงินคืนภายใน 15 ปี
  3. ลงทะเบียน กยศ ลักษณะที่ 3 – เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน มีกำหนดชำระเงินคืนภายใน 15 ปี
  4. ลงทะเบียน กยศ ลักษณะที่ 4 – เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ โดยมีข้อกำหนดเพิ่มเติมคือผู้กู้ต้องจบการศึกษาปริญญาตรีด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 มีกำหนดชำระเงินคืนภายใน 10 ปี

การพัฒนาสำหรับการลงทะเบียน กยศ ในปีหน้า

ในปีที่ผ่านมา พบว่านักเรียนและนักศึกษามีปัญหาในการลงทะเบียน กยศ connect ค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการลงทะเบียน กยศ ไม่ได้, login กยศ ไม่ได้ หรือปัญหาในเรื่องการชําระหนี้ กยศ แบบรายเดือน และ การติดต่อ กยศ เพื่อชําระหนี้

ทำให้ทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ได้มีการพัฒนาระบบการลงทะเบียนและการชำระหนี้ รวมไปถึงช่องทางการติดต่อที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ผู้กู้สามารถเช็คยอด กยศ ด้วยบัตรประชาชน หรือติดต่อเจ้าหน้าที่สำหรับทางออก หนี้ กยศ ได้ง่ายยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบจัดการการกู้ยืมเงินในรูปแบบดิจิตอล ซึ่งอยู่ในช่วงของการทดลองใช้ โดยจะเป็นระบบการจัดการรูปแบบใหม่ที่สามารถดำเนินการทุกขั้นตอนผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น การยื่นกู้, การพิจารณาอนุมัติ, การจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน, หรือขั้นตอนการจัดการอื่นๆ

โดยระบบในรูปแบบดิจิตอลดังกล่าวจะมีการเริ่มดำเนินการไปพร้อมๆกับการให้กู้ยืม 4 ลักษณะตามที่ได้มีการกล่าวไปข้างต้น