รายละเอียดบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทำบัตรคนจนล่าสุดวันนี้ 2564

บัตรคนจน สวัสดิการที่ผู้มีรายได้น้อยได้รับประโยชน์มากที่สุด

อีกหนึ่งสวัสดิการที่ทางรัฐบาลได้ปล่อยออกมาเพื่อช่วยเหลือคนยากจนหรือผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับประโยชน์นั่นก็คือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งความพิเศษของบัตรใบนี้ผู้ถือบัตรสามารถนำบัตรไปใช้จ่ายเพื่อซื้อของกิน ของใช้ ภายในครัวเรือนภายใต้งบประมาณที่ถูกจัดสรรไว้ให้เป็นพื้นฐานเหมือนกันทุกคนและนอกจากนี้ยังมีความช่วยเหลือทางด้านอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น ค่าเดินทาง ค่าน้ำประปา ค่าไฟ เบี้ยยังชีพคนพิการหรือค่าแก๊สหุงต้มต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้พิจารณาให้เฉพาะกลุ่มบุคคเท่านั้น ซึ่งข้อจำกัดของบัตรคนจนคือคุณไม่สามารถนำไปแลกออกมาเป็นเงินได้และต้องใช้จ่ายเฉพาะกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกับรัฐบาลเท่านั้น แต่ถึงแม้ว่าจะมีข้อจำกัดในการใช้งานอยู่บ้าง แต่ก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเรื่องปากท้องของคนยากจนได้เป็นอย่างดีและผู้มีรายได้น้อยส่วนใหญ่ก็ได้รับประโยชน์จากบัตรใบนี้กันไม่น้อยเลยทีเดียว

บัตรคนจน 64 เช็คเลยใครบ้างมีสิทธิได้

เนื่องจากในปีที่ผ่านมาบัตรคนจนถือได้รับกระแสการตอบรับที่ดี ผู้มีรายได้น้อยได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงจึงทำให้ทางรัฐบาลได้มีนโยบายเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่กันอีกครั้งในปี 2564 นี้ ซึ่งใครบ้างที่มีโอกาสจะได้รับการพิจารณามอบบัตรคนจนล่าสุดของปีนี้ เรามาดูกันเลย เผื่อว่าคุณอาจะเข้าข่ายในสิทธิทางสวัสดิการดังกล่าวด้วย

  • คุณต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในปี 2564 นี้
  • จะเป็นคนว่างงาน นักเรียน นักศึกษา หรือคนวัยทำงานก็ได้ แต่จะต้องรายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท นั่นเท่ากับว่ารายได้ต่อเดือนเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกิน 8,300 บาท โดยประมาณ
  • มีเงินฝากหรือทรัพย์สินอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธนาคารและตีเป็นมูลค่าได้ไม่เกิน 100,000 บาทเท่านั้น 
  • แต่ละครอบครัวหากมีรถยนต์จะต้องไม่เกินครอบครัวละ 1 คัน เพราะถ้ามีมากกว่านั้นจะไม่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบัตรที่ได้กำหนดเอาไว้  
  • หากครอบครัวใดยื่นขอบัตรคนจนล่าสุดครบทุกคนตามจำนวนสมาชิก รายได้ของสมาชิกทุกคนจะต้องนำมาพิจารณาร่วมกันด้วย เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อัพเดตกันหน่อยบัตรคนจนล่าสุดวันนี้ได้รับสิทธิอะไรเพิ่มขึ้นบ้าง ?

สำหรับปี 2564 เนื่องจากพี่น้องประชาชนหลายคนยังได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาทางเศรษฐกิจ ทางรัฐบาลจึงได้เพิ่มวงเงินในบัตรคนจนล่าสุดจากเดิมใช้จ่ายได้เพียง 200 และ 300 บาทต่อใบ (ตามเงื่อนไขเรื่องรายได้) เป็นอีก 500 บาทต่อใบ เป็นเวลาอีก 3 เดือนนับจากเดือนมกราคม นั่นหมายความว่าผู้ถือบัตรคนจนจะมีเงินเพิ่มขึ้นมาบัตรละ 700 และ 800 บาท  โดยหากคุณอยากรู้บัตรคนจนเงินเข้าวันไหน มาดูกันเลย

  • เดือนที่ 1 – เงินเข้าวันที่ 1 มกราคม 2564
  • เดือนที่ 2 – เงินเข้าวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
  • เดือนที่ 3 – เงินเข้าวันที่ 1 มีนาคม 2564

ด้วยเพราะบัตรคนจนเป็นบัตรที่ทางรัฐบาลได้จัดสรรเงินจำนวนหนึ่งเพื่อมาช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยและมอบให้เป็นสวัสดิการทางสังคมเพื่อนำเงินไปใช้จ่าย ดังนั้นอยากให้คนที่มีรายได้น้อยจริง ๆ ได้รับประโยชน์อย่างที่สุด และหากมีการเปิดให้ลงทะเบียนในรอบใหม่สำหรับปี 2021 นี้ ก็หวังว่าประโยชน์เหล่านี้จะถึงมือผู้ที่มีรายน้อยอย่างแท้จริงเหมือนกับปีที่ผ่านมา