อยากกู้เงินซื้อบ้านหรือต้องการกู้เงินสร้างบ้าน ซื้อที่ดิน หรือต่อเติมบ้านได้จริง ดอกเบี้ยถูก 2021/2564

ต้องการสร้างบ้าน – ซื้อที่ดินแต่เงินไม่พอ! ทำอย่างไรให้การกู้เงินซื้อบ้านเป็นไปอย่างราบรื่น 2564 (2021)

เชื่อว่าเมื่อถึงช่วงอายุหนึ่งหลายคนมีความต้องการอยากมีบ้าน อยากมีที่ดินเป็นของตัวเอง แต่เจ้ากรรมเงินที่เก็บสะสมมายังไม่มากพอหรือแบบนี้จะกลายเป็นแค่ฝันกันแน่นะ.. อะ ๆ อย่าเพิ่งหมดกำลังใจไปเพราะหากคุณต้องการเงินด่วนฉุกเฉินสร้างบ้าน หรือซื้อที่ดินแต่เงินไม่พอสามารถเลือกกู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินซื้อที่ดินได้นะ ว่าแต่ทำอย่างไรให้การกู้ซื้อบ้านเป็นไปอย่างราบรื่นล่ะ? เรื่องนี้เรามีมาแนะนำ 3 วิธีด้วยกัน 

3 วิธีกู้เงินสร้างบ้าน กู้ซื้อที่ดินได้จริงไม่มั่ว 2564 (2021) 

  1. ตรวจสอบและประเมินวงเงินที่จะกู้บ้าน

– ตรวจสอบความสามารถในการกู้ซื้อบ้าน กู้เงินซื้อที่ดิน : เป็นการตรวจสอบเงินเดือนที่ได้รับกับการผ่อนจ่ายซึ่งให้เกิดความปลอดภัยต่อการเงิน เวลาผ่อนต้องไม่เกิน 40% ของเงินเดือนที่ได้รับ เช่น นางสาว ก ได้เงินเดือนต่อเดือน 20,000 บาท จะมีความสามารถในการผ่อน 20,000 X 40% = 8,000 บาท จากนั้นก็นำไปเปรียบเทียบความสามารถในการกู้บ้านได้

– ประเมินวงเงินกู้ซื้อบ้าน กู้ซื้อที่ดิน : เมื่อเรารู้แล้วว่าต่อเดือนสามารถผ่อนจ่ายได้เท่าไหร่ ก็มาประเมินวงเงินกู้สร้างบ้านซึ่งหาได้ที่สถาบันการเงินทั่วไป โดยมีสูตรการคิด คือ (ความสามารถในการกู้ X 1,000,000) หาร 8,000 = วงเงินที่กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินซื้อที่ดิน

  1. เปรียบเทียบสถาบันการเงินที่จะกู้บ้าน

– ดอกเบี้ยต้องถูก : เราต้องเปรียบเทียบหาดอกเบี้ยถูกที่สุด ซึ่งแต่ละสถาบันการเงินจะให้ต่างกัน โดย 1 – 3 ปีแรกจะแข่งกันให้ดอกเบี้ยถูก พอขึ้นปีที่ 4 จึงต้องดูดี ๆ โดยดอกเบี้ยทั่วไปนั้นจะคิดเป็นแบบคงที่ 

– ให้วงเงินตามต้องการได้ : อย่าลืมเลือกสถาบันการเงินที่ให้วงเงินตามต้องการ ได้จริง ซึ่งโดยทั่วไปจะให้ 100% ของสัญญาว่าจ้างกู้เงินสร้างบ้าน แต่กรณีที่ไม่มีที่ดินจะต้องกู้ซื้อที่ดินและกู้สร้างบ้านไปด้วยกัน สถาบันการเงินก็จะอนุมัติ 70 – 90% ของราคาประเมิน

  1. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน

เอกสารที่ใช้จะมี 3 หมวด คือส่วนตัว เกี่ยวกับการเงิน และหลักประกัน กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินซื้อที่ดิน ยกตัวอย่าง หมวดส่วนตัว เช่น บัตรประชาชน/บัตรรัฐวิสาหกิจ/บัตรข้าราชการ, ทะเบียนบ้าน, ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ หมวดเกี่ยวกับการเงิน เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน หนังสือจดทะเบียนการค้า ห้างหุ้นส่วน หลักฐานการเสียภาษี ฯลฯ หมวดหลักประกัน เช่น สัญญาวางมัดจำ, เอกสารการซื้อ – ขาย, โฉนดที่ดิน, หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเปรียบเทียบหลาย ๆ สถาบันการเงินจนได้แหล่งที่พึงพอใจ ช่วยให้การกู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินซื้อที่ดินก็อย่าลืมศึกษารายละเอียดของเอกสารที่ต้องใช้ยื่นด้วย ว่ามีอะไรบ้างเพื่อให้เตรียมตัวได้พร้อมได้กู้ซื้อบ้าน กู้ซื้อที่ดินกันอย่างราบรื่น ไร้ปัญหา