สินเชื่อกรุงไทย

สินเชื่อกรุงไทย
เงินเดือน: 10000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี: ไม่เกิน 28% ต่อปี
ขอสินเชื่อกรุงไทยด้วยเงินเดือน 10000 บาทขึ้นไป

สินเชื่อกรุงไทย – แนะนำ 2 สินเชื่อธนาคารกรุงไทยที่น่าสนใจ 

ธนาคารกรุงไทย เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกรุงไทย ผ่านช่องทางแอพพลิเคชันออนไลน์ได้แล้ววันนี้ โดยสามารถสมัครลงทะเบียนสินเชื่อเงินสดฉุกเฉินได้ด้วยตัวเองได้ง่ายๆโดยไม่ต้องไปที่ธนาคาร 

โดยกรุงไทยสินเชื่อที่น่าสนใจสำหรับผู้มีเงินเดือนหรือรายได้น้อย มีอยู่ด้วยกัน 2 ตัว คือ สินเชื่อกรุงไทย Smart Money และ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ โดยผู้ยื่นกู้เพียงมีเงินเดือน 10000 ถึง 15000 ขึ้นไปก็สามารถกู้ได้ ซึ่งบริการเงินฉุกเฉินกรุงไทยมีบริการสินเชื่อทั้งในรูปแบบสินเชื่อกรุงไทยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่มีค้ำประกัน ผู้กู้สามารถเลือกรูปแบบสินเชื่อได้ตามความต้องการ

สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผู้กู้ การคำนวณสินเชื่อกรุงไทย และข้อมูลสินเชื่อกรุงไทย ได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

สินเชื่อกรุงไทย – สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ เป็นสินเชื่อกรุงไทยสำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย โดยมีทั้งแบบใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน และไม่ใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามข้อมูลดังนี้

  1. ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ

สินเชื่อกรุงไทยสำหรับข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ มีรูปแบบการของคุณสมบัติผู้กู้แบ่งเป็นหน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทย และหน่วยงานไม่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย เงินเดือนขั้นต่ำตั้งแต่ 13000 บาทขึ้นไป และมีเงินคงเหลือในบัญชีอย่างน้อย 15% ในแต่ละเดือน

  1. พนักงานราชการ พนักงานสัญญาจ้างและลูกจ้าง ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

สินเชื่อกรุงไทยสำหรับพนักงานราชการ พนักงานสัญญาจ้างและลูกจ้าง ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จะต้องมีอายุสัญญาจ้างไม่ต่ำกว่า 2 ปี และระยะเวลาจ้างเหลือไม่ต่ำกว่า 1 ปี โดยต้องทำงานมาแล้วหรือมีอายุงานต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป 

  1. พนักงานบริษัทเอกชน

สินเชื่อกรุงไทยสำหรับพนักงานบริษัทเอกชน จะต้องเป็นพนักงานประจำ ไม่ใช่สัญญาจ้าง และต้องมีเงินเดือนขั้นต่ำ 18000 บาท ขึ้นไป มีเงินคงเหลือในบัญชีอย่างน้อย 25% ในแต่ละเดือน

สินเชื่อกรุงไทย – สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money เป็นสินเชื่อกรุงไทยสำหรับบุคคลทั่วไป ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ไม่ต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทยก็สามารถสมัครได้ กู้ออนไลน์ง่าย ไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน มีรายละเอียดและจุดเด่นที่น่าสนใจของสินเชื่อดังนี้


  1. อนุมัติไว ให้วงเงินสูง

ข้อดีของสินเชื่อ Smart Money คือเป็นสินเชื่อกรุงไทยที่ให้วงเงินที่ให้สูงถึง 1 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ ผู้กู้ที่มีเอกสารเงินเดือนหรือบัญชีย้อนหลังสามารถยื่นควบคู่เพื่อขอวงเงินเพิ่มได้ นอกจากนี้ยังอนุมัติไว ทันใช้ รับเงินก้อนเข้าบัญชีได้ทันที

2.ไม่ต้องใช้บัญชีธนาคารกรุงไทยในการสมัคร

ผู้ที่สนใจสมัครขอสินเชื่อแต่ไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย สามารถยื่นเรื่องขอสินเชื่อ Smart Money ได้ง่ายๆ โดยผู้ที่ไม่มีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยจะต้องยื่น Statement ย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 6 เดือนตามแต่กำหนด

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 24% ต่อปี
ทรูมันนี่วอลเล็ทบริการสินเชื่อผ่าน TrueWallet
เงินเดือน: 15000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี: ไม่เกิน 28% ต่อปี
สมัครสินเชื่อ ธ.ก.ส และตรวจสอบผลการอนุมัติออนไลน์
เงินเดือน: ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 22% ต่อปี
เฮงลิสซิ่งบริการสินเชื่อรถวงเงิยสูงถึง 5 หมื่นบาท